GÚT NGẠNH TRÊ (Bậc Sơ Thiện

GÚT NGẠNH TRÊ  1. Tên gọi: Gút ngạnh trê.2. Thể loại: Nối dây.3. Công dụng: Dùng để nối hai đầu dây dẹp, mỏng.4. Ứng dụng: Dùng để nối hai đầu các loại dây được chẻ ra mới dùng như lạt tre, mây, đai thép, dừa nước, sống lá mềm,...5.…

 TẬP DIỄN KỊCH, MÚA, KỂ CHUYỆN

TẬP DIỄN KỊCH, MÚA, KỂ CHUYỆN   A.  TẬP DIỄN KỊCH Khi kịch bản đã phân chia cảnh diễn hợp lý (bao nhiêu lớp, màn bao nhiêu cảnh) và đạo diễn đã quy định những hành động cơ bản cho nhân vật, việc tập kịch phải theo từng bước sau:  1.  …

AN TOÀN GIAO THÔNG (Bậc Hướng Thiện)

AN TOÀN GIAO THÔNG  1. Thế nào là an toàn giao thông? An toàn giao thông là khi tham gia giao thông trên đường không gây ra bất kỳ một tình huống bất ngờ nào dẫn đến thương vong, gây hư hại phương tiện. Muốn đảm bảo an toàn giao thông,…

TRUYỀN TIN (Bài 1, Bài 2) (Bậc Hướng Thiện)

 TRUYỀN TIN  - Thuộc bảng ký hiệu Morse, - Truyền và nhận tin bằng còi   Hiện nay, hệ thống bưu điện trên thế giới không còn sử dụng tín hiệu Morse để truyền đi các bức điện tín nữa. Bởi vì nó đã nhường chỗ cho những phương tiện hiện…