SỬ DỤNG SÉMAPHORE QUỐC TẾ (Bậc Trung Thiện)

SỬ DỤNG SÉMAPHORE QUỐC TẾ

1. Ôn tập mẫu tự Sémaphore

2- Ôn tập cách học Sémaphore
Mỗi mẫu tự Sémaphore được tạo thành bằng cách đặt 2 cờ theo một góc độ nào đó mà quốc tế đã quy định. Khi đánh cánh tay phải thẳng hàng với cờ.
Có nhiều cách học. Ví dụ:
– Học đánh theo bảng mẫu tự chữ cái Alphabet.
–  Học theo những chữ đối:
A đối G; B đối F; C đối E; …
– Học đánh theo vòng (từ vòng 1 đến vòng 7).
– Vòng 1: chỉ đánh một cánh tay (Từ A – G )

– Vòng 2: Tay trụ đặt ở vị trí chữ A  (H I K L M N)
               (vòng kép 2 cánh tay)

– Vòng 4: Tay trụ đặt ở vị trí chữ C    (T U Y)         

– Vòng 5: Tay trụ đặt ở vị trí chữ D    (J V)

– Vòng 6: tay trụ đặt ở vị trí chữ E  ( W X )

– Vòng 7:      Z

3. Thực hành cách đánh bảng tin bằng Sémaphore:
a. Chuẩn bị phát tin:
– Bắt đầu đánh bằng cách để cờ ngang thắt lưng.
– Thực hiện động tác mở cờ: đánh 2 vòng số 8 nằm ngang cùng 1 lúc hoặc định cờ 1800 từ 2 chân lên đầu. (Đợi bên nhận phát chữ (K) mới bắt đầu phát tin).
b. Bắt đầu phát tin:
– Khi phát tin cho một từ thì đánh liên tục giữa các chữ cái. Khi đánh xong một từ, người đánh chụm cờ ngang thắt lưng và nghỉ khoảng 2 – 3 giây và (Nghỉ/Cách khoảng)
Ví dụ thực hành Phát tin

“ĐI VỀ HƯỚNG ĐÔNG BẮC”

Để truyền một chữ “ĐI” (DDI), ta đánh từ vị trí D chuyển ngay sang D (vị trí chữ D, tay cờ phía trên cao xoay cổ tay vẽ một vòng tròn trên không rồi dừng lại vị trí cũ), chuyển sang I rồi chụm cờ ngang thắt lưng.

Tiếp tục phát tin “VỀ HƯỚNG ĐÔNG BẮC”   (VEEF HUOWNGS DDOONG BAWCS)

 

c. Phát tin chữ số:
– Để thông báo mình sẽ dùng số trong bản tin (dùng để rút ngắn bảng tin) đánh ngược với chữ T, nghỉ 2 – 3 giây cho người nhận tin chuẩn bị tinh thần.
 

Qui ước chung về phát tin chữ số:

A = 1 ; B = 2, C = 3, D = 4, E = 5, F = 6, G = 7, H = 8, I = 9, J = 0

Sau khi đánh số kết thúc rồi nghỉ 2 – 3 giây sau đó tiếp tục bản tin binh thường.
 b. Xử lý một số tình huống khi phát tin:untitled 1
– Khi lỡ tay đánh sai bản tin bạn làm như con bướm ý để thông báo là mình đánh sai.


– Tiếp tục, nếu sai 1 chữ cái bạn đánh 3 chữ E liên tục sau đó đánh lại chữ cái vừa sai. Nếu bạn sai trầm trọng quá rồi thì đánh chữ ngược với L để xóa toàn bộ nội dung bản tin vừa đánh.
b. Kết thúc phát tin:
– Khi hoàn thành bản tin bạn làm đánh 2 vòng số 8 nằm ngang như bắt đầu.
Những tín hiệu khác của Sémaphore cũng giống như tín hiệu Morse.
* Dấu chấm câu:
– Chấm                : AAA     – Phẩy             : MIM
– Gạch đầu dòng: THT        – Dấu hỏi        : IMI
– Dấu 2 chấm      : OS         – Gạch dưới    : UNT
– Gạch phân số    : DN        – Mở đóng ngoặc: KK
* Dấu hiệu cầu cứu quốc tế:
SOS (Chữ viết tắt của SAVE OUR SOULS)
* Một số ký hiệu thường dùng của thế giới:
– Khẩn                                     : DD         
– Xin đợi                                 : AS
– Dấu hay chữ và đã hiểu       : E
– Chưa hiểu xin nhắc lại         : IMI
– Sẵn sàng nhận                      : K
– Nhận không rõ nghĩa           : SO
– Chữ hay dấu không hiểu      : T
– Đã hiểu bản tin của bạn       : VE
– Tôi phải xin ngưng              : XX
– Xin vui lòng phát chậm       : VL
– Xin nhắc lại sau mỗi dấu     : QR
– Xin nhắc lại toàn bộ bản tin : QT
Chú ý:
– Người đứng đúng tư thế, hai vai thẳng khi phát tin, không đi lại.
– Không nên thay đổi tốc độ phát tin, dễ làm người nhận nhận không chính xác. Tùy trình độ của người nhận mà người phát điều chỉnh tốc độ của mình lại.
– Chọn vị trí phát tin nên chọn vị trí cao, bằng phẳng thuận tiện cho người phát tin và người nhận tin dễ nhìn thấy.
4. Thực hành cách nhận bảng tin được phát đi bằng Sémaphore:
– Học thuộc lòng bảng Sémaphore.
– Chọn vị trí hợp lý và dùng mắt để nhận tin.
– Sẵn sàng và tập trung để nhận bản tin.
– Định chữ đến đâu ghi ngay đến đó.
– Nếu chưa thuộc hoặc bị quên chữ cái nào đó thì có thể dùng các nét gạch (tốc ký) để ghi lại ví trí tay của người phát (tay nào để ở vị trí thắt lưng thì không ghi), để sau đó tra lại ký tự bị quên và hoàn thành bản tin.
untitled 1 1
Thí dụ chữ X sẽ được ghi theo hình

Ghi tốc ký:  Ghi chú: X là vị trí thân người phát tin; các gạch là các vị trí tay người phát tin của các ký tự. Hết 1 từ thì gạch 1 khoảng để báo hiệu.
– Chú ý thật kĩ các kí hiệu đặc biệt như: đánh số, sai 1 chữ, xóa bản tin. Đặc biệt là đánh số vì rất dễ nhầm với chữ T và U.


7- Thực hành học bảng Sémaphore: 
Tự rèn luyện theo bảng mẫu tự đồng thời với động tác phất cờ. Học đánh theo vòng, vừa phất cờ vừa hô chữ cái.
Bước 1: Thực hiện học thuộc vòng 1 chỉ đánh một cánh tay với các chữ cái A, B, C, D, E, F, G.
Bước 2: Sau khi thuộc, thực hành phát tin: hai đoàn sinh một nhóm, thay nhau phát tin và nhận tin, ví dụ: “Bác Ba đã để gạc” (đánh không dấu) để luyện tập với các chữ cái A, B, C, D, E, F, G.
Bước 3: Sau khi thành thạo vòng 1, lần lượt thực hiện học thuộc các vòng 2 đến vòng 7 thông qua thực hành. Các nhóm tự đưa ra bảng tin phát đi.
Ghi chú: Thay cho phát tin 2 chữ D thành Đ như kiểu Telex, có nơi đã dùng hình thể đối xứng với D chưa có trong Sémaphore để đặt thêm cho chữ cái Đ (vốn không có với ký tự Quốc tế) cho Sémaphore dùng phát tin Tiếng Việt, nhưng không đặt được cho các chữ cái Â, Ă, Ê, Ô, Ơ.

CÂU HỎI ÔN TẬP
Thực hành dịch bản tin được ghi tốc ký như sau:

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.