DẤU ĐI ĐƯỜNG (Bậc Trung Thiện)

Thứ tư – 30/09/2020 16:53

DẤU ĐI ĐƯỜNG 

 Sử dụng các vật liệu sẵn có trong tự nhiên để làm ký hiệu chỉ dẫn đi đường, gọi là dấu đi đường thiên nhiên. Dấu đi đường thiên nhiên được qui định theo sự thỏa thuận của 2 người truyền tín hiệu cho nhau. Mỗi nơi qui định mỗi khác, chưa có sự thống nhất.
Với một qui ước hay tập quán nào đó, người đi trước chỉ cần treo một mảnh vải nhỏ, bẻ gãy 1 cành cây con, xếp đứng 1 cục đá, hoặc cắm 1 que củi xuống đất… là người đi sau có thể hiểu được người đi trước muốn nói gì. Đừng hiểu về dấu đi đường 1 cách cứng ngắt theo khuôn mẫu cố định nào đó. Nếu chỉ có hai người với nhau ở trong rừng, để tránh sự phát hiện của đối phương, lại càng phải dùng những ám hiệu riêng mà chỉ có hai người bí mật biết với nhau. Như thế mới thực sự đảm bảo an toàn cho cả hai.
Trong trò chơi lớn dành cho Đoàn viên GĐPT, thường sử dụng những dấu đi đường viết hoặc làm ký hiệu thông dụng thống nhất như sau:

DẤU LỐI ĐI ĐƯỜNG THIÊN NHIÊN.

 

Nguồn tin: Tài liệu tu học bậc Trung Thiện

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.