KÝ HIỆU MORSE VÀ CHỮ SỐ (Bậc Trung Thiện)

KÝ HIỆU MORSE VÀ CHỮ SỐTRUYỀN NHẬN TIN THÀNH THẠO  - Ở các bậc học dưới đã thành thạo tháp Morse với các chữ cái, ở Bậc học này bổ sung 10 chữ số từ 0, 1, 2, …, 9 trên tháp Morse. Chú ý mỗi chữ số đều có 5 tín hiệu “tích, tè” được…

GÚT MỎ CHIM (Bậc Trung Thiện)

GÚT MỎ CHIM  1. Tên gọi: Gút mỏ chim, gút mỏ quạ, gút bồ câu, gút thòng lọng ngược, gút vành tai,…2. Thể loại: Gút nối, gút treo, gút chết (khó tháo)3. Công dụng:Dùng để máng một đầu dây vào một cái móc. Bỏ ra ngoài một đoạn dây bị…

TỨ NIỆM XỨ (Bậc Chánh Thiện)

TỨ NIỆM XỨ  I. MỞ ĐỀĐức Phật đã dạy con đường duy nhất để giúp chúng sanh thực hiện thanh tịnh, vượt thắng phiền não, tiêu diệt ưu khổ, đạt trí chánh đạo và chứng nhập niết bàn; đó là con đường của 4 phép an trú trong quán niệm: Tứ Niệm…