ÂM NHẠC LÝ THUYẾT (Tiếp theo bậc Sơ Thiện)

ÂM NHẠC LÝ THUYẾT (Tiếp theo bậc Sơ Thiện)  Với mục đích hướng dẫn của GĐPT, ở Bậc Sơ Thiện đã biết được một số khái niệm cơ bản và phổ thông về âm nhạc như: nốt nhạc, khoảng cách về cao độ, khuông nhạc, khóa nhạc, các dấu hóa, ô nhịp,…

KÝ HIỆU MORSE VÀ CHỮ SỐ (Bậc Trung Thiện)

KÝ HIỆU MORSE VÀ CHỮ SỐTRUYỀN NHẬN TIN THÀNH THẠO  - Ở các bậc học dưới đã thành thạo tháp Morse với các chữ cái, ở Bậc học này bổ sung 10 chữ số từ 0, 1, 2, …, 9 trên tháp Morse. Chú ý mỗi chữ số đều có 5 tín hiệu “tích, tè” được…

GÚT MỎ CHIM (Bậc Trung Thiện)

GÚT MỎ CHIM  1. Tên gọi: Gút mỏ chim, gút mỏ quạ, gút bồ câu, gút thòng lọng ngược, gút vành tai,…2. Thể loại: Gút nối, gút treo, gút chết (khó tháo)3. Công dụng:Dùng để máng một đầu dây vào một cái móc. Bỏ ra ngoài một đoạn dây bị…