Tin Buồn

Phân Ban Gia Đình Phật Tử Trung Ương vô cùng kính tiếc báo tin: Huynh Trưởng cấp Tấn NGUYÊN NGHĨA TRẦN VĂN LỄ do tuổi cao sức yếu đã xả bỏ báo thân lúc 15 giờ 02 phút ngày 5 tháng 11 năm 2023 (ngày 22 tháng 09 năm Quý Mão)

LÁ THƯ LAM MÙA HÈ

Gia đình mình thật vui khi có các em. Một giàn đoàn sinh thật giỏi, thật tinh tấn, đều đều, sách tấn nhau làm những năm sinh hoạt thật vững mạnh. Tuổi thơ các em gắn liền với mái chùa bình yên của xứ sở. Qua biết bao nhiêu kỳ trại, kỷ niệm…