QUẢNG TRỊ: BẾ MẠC TRẠI KIỀN TRẮC NĂM 2024

Sau hai ngày diễn ra hội trại vào lúc 16 giờ ngày 14/7/2024 (09/6/Giáp Thìn), Ban Quản Trại đã tổ chứu Lễ Bế Mạc hội Trại Kiền Trắc họp bạn Ngành Thiếu GĐPT Quảng Trị năm 2024. Thân lâm tham dự và chủ tọa lễ bế mạc có HTr cấp Dũng Tâm Ấn…