Browsing loại

Tu học – Huấn luyện

Gút Dẹp

1. Tên gọi: dẹp hay dẹt (square)2. Thể loại: nối, trang trí.  3. Công dụng: nối hai đầu dây có tiết diện bằng…

Gút Dệt

1. Tên gọi:  Gút dệt, gút thợ dệt (Sheet bend) 2. Thể loại: nối dây3. Công dụng: Nối hai sợi dây có tiết diện…