ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NĂM THỨ NHẤT BẬC LỰC V

Chủ nhật – 14/05/2017 16:33

Tiếp theo thông báo số 226/GĐPT-TW, ngày 20/4/2017 của Ban Điều hành Bậc lực V Trung ương về công tác tổ chức kỳ thi năm thứ nhất , chúng tôi xin đăng tải “Đề cương ôn tập năm thứ nhất bậc lực V” để quý anh chị học viên tiện việc tham khảo.


I.Phần A : Phật Pháp -TinhThần-Lịch sử.
 *Bài 1: Vạn Hạnh Thiền sư:
Theo nội dung bài viết của giáo Sư  Tiến sĩ Lê Mạnh Thát, Ban Điều hành đã gởi bổ sung hoăc xem bài Vạn Hạnh Thiền sư. Tài liệu Bậc Lực IV (2011-2015), từ trang 1 đến trang 53; hoặc xem tài liệu Vạn Hạnh Thiền sư. Tài liệu Bậc Lực V (chú ý phần đính chính theo thông báo số 200/GĐPT – TW.. ngày 25/9/2016)
Nghiên cứu trả lời 9 câu hỏi  về Vạn Hạnh Thiền sư  (trang 65 tài liệu Bậc Lực V)
*Bài 2 : Tinh thần giáo dục Phật giáo
Nghiên cứu trả lời 9 câu hỏi (trang 65 tài liệu Bậc Lực V)
*Bài 3: Phật giáo và các vấn đề Xã hội:
Nghiên cứu trả lời 7 câu hỏi trang 65,66 tài liệu bậc lực V (2016-2020)
II. Phần B: Hiểu biết về tổ chức GĐPT và Giáo hội Phật giáo Việt Nam:
*Bài 4: Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Tham khảo chuyên đề  BĐH đã cung cấp trước đây. (Luu ý chú trọng GHPGVN từ năm 1981)
Câu hỏi ôn tập:
Câu 1: Trước 1975  GHPG VN đã thật sụ thống nhất  hay chưa vì sao?
Câu 2: Việc đại hội thống nhất Phật giáo VN trên cả nuớc năm 1981  làm thoả mãn nguyện   vọng của đại đa số quần chúng Phật tử, vì sao?
Câu 3: Hiến chương GHPGVN đã chính thức công nhận GĐPT là tổ chức hợp pháp khi nào?
Câu 4:Về pháp lýĐạo kỳ và Đạo ca đuợc  ghi vào hiến chương trong kỳ đại nào củaGHPGVN?
Câu 5: Là một Phật tử thuần thành anh chị  có niềm vui và nỗi lo gì cho hiện trạng của Phật giáo Việt Nam hiện nay?
Ghi chú : Trang 6, bài GHPGVN xin đính chính như sau: Nhiệm kỳ VI (2007-2012)  về Hiến chương  thay cho 12 chương, 2 điêu là tăng thêm 1 chương và 2 điều
*Bài 5: Gia đình Phật tử Việt Nam
Tham khảo chuyên đề Ban Điều hành đã cung cấp trước đây.
Câu hỏi ôn tập:
Câu 1: Có người bảo Gia đình Phật tử Việt Nam là tổ chức tiền thân của Gia đình Phật hoá phổ       đúng hay sai? Nếu sai thì sửa lại cho đúng.
Câu 2: Nêu lên mốc thời gian về năm các kỳ đại hội toàn quốc của Gia đình Phật tử VN từ năm 1951 đến nay.
Câu 3: Hãy nêu: Mục đích của GĐPT năm 1964 (đại hội kỳ V)  và Mục đích GĐPT năm 2001 (đại hội kỳ  IX). Vì sao có sự thay đổi?
Câu 4:   Nêu lên 4 truyền thống cơ bản của GĐPT VN
Câu 5:  Ghi lời nhận xét của Bác Tâm Minh Lê Đình Thám về thế hệ trẻ Việt Nam
*Bài 6: Phần ôn tập Bậc kiên và Trại huấn luyện Lộc Uyển
-Mục đích của Phật Pháp
-5 hạnh của GĐPT
-Đức tin của ngưòi Huynh truởng
-Tứ ân
-Ý nghĩa lá cờ Phật giáo Thế giới
-Nắm vững kiến thức và nội dung bậc Mở mắt, Cánh mềm, bậc Hướng thiện
-Y nghĩa và tinh thần trai Lộc uyển
-Tư cách và nhiệm vụ của Người Đoàn phó
-Đại cương các phương pháp giáo dục trong GĐPT
CHÚ Ý: Bài: Đạo Phật và khoa học sẽ được kiểm tra vào cuối năm thứ II( 7/2018)
                                T/M BAN ĐIÊU HÀNH BẬC LỰC V TRUNG ƯƠNG
                                                               TRƯỎNG BAN
                                                      Tâm Giới Phan Ngọc Thảo
 

Nguồn tin: Truyền thông GĐPT

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.