Ngày Dũng tại Quảng Nam

Vào chủ nhật mồng 7 tháng 2 âm lịch, các đơn vị Gia đình Phật tử huyện thị trên toàn tỉnh Quảng Nam cùng tổ chức ngày Dũng với nhiều hình thức sinh hoạt đặc trưng nhằm khơi dậy tinh thần Dũng Tiến trong mỗi huynh trưởng và đoàn sinh ngành…