TRUYỀN TIN (Bậc Sơ Thiện) TRUYỀN NHẬN TIN BẰNG CỜ (Bảng Semaphore))

SỬ DỤNG SÉMAPHORE QUỐC TẾ

 
1- Sémaphore: Là tín hiệu thường được sử dụng trong các ngành hàng hải, địa chất, do một người Pháp tên Chappe phát minh năm 1794.

2-Phương tiện để phát tín hiệu Sémaphore là hai lá cờ hình vuông mỗi cạnh khoảng 40 cm và được chia theo đường chéo hình vuông thành 2 phần (phần màu đỏ và phần màu trắng). Gậy để buộc cờ dài khoảng 50cm 55cm. Khi buộc cờ vào thân gậy rồi, cán cờ còn khoảng 10cm đến 15cm.

3- Bảng mẫu tự Sémaphore:

4- Cách học Sémaphore
Mỗi mẫu tự Sémaphore được tạo thành bằng cách đặt 2 cờ theo một góc độ nào đó mà quốc tế đã quy định. Khi đánh cánh tay phải thẳng hàng với cờ.
Có nhiều cách học. Ví dụ:
T Học đánh theo bảng mẫu tự chữ cái Alphabet.
T Học theo những chữ đối:

A đối G; B đối F; C đối E; …
T Học đánh theo vòng (từ vòng 1 đến vòng 7).
ØVòng 1: chỉ đánh một cánh tay (Từ A ª G )
  
ØVòng 2: Tay trụ đặt ở vị trí chữ A  đánh các chữ (H I K L M N)
(vòng kép 2 cánh tay)
 
ØVòng 3: Tay trụ đặt ở vị trí chữ B đánh các chữ  (O P Q R S) 
 
ØVòng 4: Tay trụ đặt ở vị trí chữ C đánh các chữ   (T U Y)
  
ØVòng 5: Tay trụ đặt ở vị trí chữ D đánh các chữ   (J V)
 
ØVòng 6: tay trụ đặt ở vị trí chữ E đánh các chữ ( W X )

ØVòng 7: tay trụ đặt ở vị trí chữ F đánh chữ Z     
 
5. Cách đánh bảng tin bằng Sémaphore:
Người phát tin
– Bắt đầu đánh bằng cách để cờ ngang thắt lưng. Thực hiện động tác mở cờ: đánh 2 vòng số 8 nằm ngang cùng 1 lúc hoặc định cờ 1800 từ 2 chân lên đầu. (Đợi bên nhận phát chữ (K) mới bắt đầu phát tin).
– Khi phát tin cho một từ thì đánh liên tục giữa các chữ cái. Khi đánh xong một từ, người đánh chụm cờ ngang thắt lưng và nghỉ khoảng 2 – 3 giây và (Nghỉ/Cách khoảng)
Ví dụ: Để truyền một chữ “CHÀO” (CHAOF), ta đánh từ vị trí C chuyển ngay sang H rồi A,O,F rồi chụm cờ ngang thắt lưng.
– Để thông báo mình sẽ dùng số trong bản tin (dùng để rút ngắn bảng tin) đánh ngược với chữ T, nghỉ 2 – 3 giây cho người nhận tin chuẩn bị tinh thần.
Qui ước chung:
A = 1 ; B = 2, C = 3, D = 4, E = 5,
F = 6, G = 7, H = 8, I = 9, J = 0
Sau khi đánh số kết thúc rồi nghỉ 2 – 3 giây sau đó tiếp tục bản tin binh thường.
– Khi lỡ tay đánh sai bản tin bạn làm như con bướm ý để thông báo là mình đánh sai.
– Tiếp tục, nếu sai 1 chữ cái bạn đánh 3 chữ E liên tục sau đó đánh lại chữ cái vừa sai. Nếu bạn sai trầm trọng quá rồi thì đánh chữ ngược với L để xóa toàn bộ nội dung bản tin vừa đánh.
– Khi hoàn thành bản tin bạn làm đánh 2 vòng số 8 nằm ngang như bắt đầu.
Những tín hiệu khác của Sémaphore cũng giống như tín hiệu Morse.
Chú ý:
– Người đứng đúng tư thế, hai vai thẳng khi phát tin, không đi lại.
– Không nên thay đổi tốc độ phát tin, dễ làm người nhận nhận không chính xác. Tùy trình độ của người nhận mà người phát điều chỉnh tốc độ của mình lại.
– Chọn vị trí phát tin nên chọn vị trí cao, bằng phẳng thuận tiện cho người phát tin và người nhận tin dễ nhìn thấy.
6. Cách nhận bảng tin được phát đi bằng Sémaphore:
Người nhận tin
– Học thuộc lòng bảng Sémaphore.
– Chọn vị trí hợp lý và dùng mắt để nhận tin.
– Sẵn sàng và tập trung để nhận bản tin.
– Định chữ đến đâu ghi ngay đến đó (có thể ghi lại ký hiệu)
– Cách viết ký hiệu: Dùng các nét gạch (tốc kí) để ghi lại ví trí tay của người phát.
Ví dụ:      R = __ x __ , B = __ x ,  F = x __
Hết 1 từ thì gạch 1 khoảng để báo hiệu.
– Chú ý thật kĩ các kí hiệu đặc biệt như: đánh số, sai 1 chữ, xóa bản tin. Đặc biệt là đánh số vì rất dễ nhầm với chữ T và U.
7- Thực hành học bảng Sémaphore: 
Tự rèn luyện theo bảng mẫu tự đồng thời với động tác phất cờ. Học đánh theo vòng, vừa phất cờ vừa hô chữ cái.
Bước 1: Thực hiện học thuộc vòng 1 chỉ đánh một cánh tay với các chữ cái A, B, C, D, E, F, G.
Bước 2: Sau khi thuộc, thực hành phát tin: hai đoàn sinh một nhóm, thay nhau phát tin và nhận tin, ví dụ: “Bác Ba đã để gạc” (đánh không dấu) để luyện tập với các chữ cái A, B, C, D, E, F, G.
Bước 3: Sau khi thành thạo vòng 1, lần lượt thực hiện học thuộc các vòng 2 đến vòng 7 thông qua thực hành. Các nhóm tự đưa ra bảng tin phát đi.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.