TRUYỀN TIN (Bậc Sơ Thiện) TRUYỀN NHẬN TIN BẰNG CỜ (Bảng Morse)

TRUYỀN NHẬN TIN BẰNG CỜ

 SỬ DỤNG BẢNG MORSE
 
1. Cờ sử dụng trong truyền tin:
Quy cách, kích thước cờ và cán cờ
– Kích thước: 40 cm x 40 cm.
– Có hai màu: nửa trắng, nửa đỏ (hình tam giác) hoặc trắng và hai ô đỏ đôi xứng hình chéo (sự đối xứng là bắt buộc – xem hình vẽ).

– Cán cờ: dài khoảng 50cm 55cm (kể cả cờ), nhỏ bằng ngón tay. Khi buộc cờ vào thân gậy rồi, cán cờ còn khoảng 10cm đến 15cm.
2.Một số qui ước khi sử dụng cờ trong truyền tin bằng Morse
a. Cách phát tin bằng cờ:

– Chuẩn bị: Hai tay cầm cờ để chéo trước bụng
–  Tín hiệu tích: đưa một cánh tay phải cầm cờ ra ngang vai, sau đó hạ xuống để chéo trước bụng.
–  Tín hiệu tè: đưa hai cánh tay cầm cờ ra ngang vai, sau đó hạ xuống để chéo trước bụng.-  Khi phát tin xong 1 từ (tiếng) đưa hai tay cầm cờ ngang trên đầu để báo hiệu.
b. Các dấu hiệu truvển tin bằng cờ:
– Kêu gọi để truyền tin: đưa hai tay cầm cờ ngang vai rồi hạ xuống thấp sát thân người (giống tư thế đứng nghiêm). Làm động tác này nhiều lần đến khi nào nhận được tín hiệu trả lời: sẵn sàng nhận tin.
– Sẵn sàng nhận tin: đưa hai tay cầm cờ chéo trên đầu,  phất chéo qua chéo lại theo hình số 8 nhiều lần.
– Hiểu rồi, đồng ý: đưa tay phải cầm cờ ngang vai, tay trái cầm cờ để chéo trước bụng.
– Xin lặp lại: đưa hai tay cầm cờ ngang vai đến khi nhận được tín hiệu trả lời.
– Hết bản tin: đưa hai tay cầm cờ để chéo trên đầu.
– Những quy tắc khác giống truyền tin bằng còi.
Chú ý:
– Khi phát tin, tay cầm cờ phải đưa theo hình số 8 để lá cờ không bị cuốn lại, gây khó khăn quan sát cho người nhận tin.
– Người phát tin luôn luôn chọn vị trí cao để đứng và ở tư thế nghiêm.
Thực hành:
– Thực hành nhận bản tin được đánh bằng cờ.
– Thực hành phát bản tin tự đánh bằng cờ.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.