Nối hình chữ X và Nối tạo chạc ba

GÚT NỐI CÂY 
PHẦN 2 NỐI CÂY HÌNH CHỮ X VÀ LÀM CHẠC BA

GÚT RÁP CÂY CHỮ X

1. Công dụng: – Dùng để ráp 2 cây chéo nhau hoặc ráp 2 cây vuông góc với nhau nhưng cách cột nút theo hình chéo chữ X.
2. Hướng dẫn thực hiện: – Khởi đầu bằng nút thuyền chài, hoặc thòng lọng, kết thúc bằng nút thuyền chài.
– Cách thứ nhất:                                                               

 – Cách thứ hai:

3. Ứng dụng: Dùng trong việc dựng nhà, làm cầu, thủ công tiện nghi…

GÚT RÁP CHẠC BA (Dạng 1)
1. Công dụng: – Dùng để ráp 3 cây bằng nhau lại thành một kiềng 3 chân.
2. Hướng dẫn thực hiện: – Khởi đầu bằng nút thuyền chài, hoặc thòng lọng.
Kiểu 1

Kiểu 2

3. Ứng dụng: Chụm đầu ba cây lại thành một hình tháp. Khi làm thủ công trại thì nút chạc ba là nút rất thường gặp.

GÚT RÁP CHẠC BA (Dạng 2)
1. Công dụng: – Dùng để ráp 3 cây bằng nhau, hai cây làm giá đỡ cho cây ngang còn lại.
2. Hướng dẫn thực hiện: – Khởi đầu bằng nút thuyền chài, hoặc thòng lọng.

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.