Đường Hướng Giáo dục của Gia đình Phật tử

GIỚI ĐỊNH TUỆ 

 Là đường hướng giáo dục đánh thức và phát huy các tiềm năng đạo đức, tâm linh và trí tuệ trong mỗi cá nhân, hướng con người đến giải thoát giác ngộ.
 

                                                                                      HT. Thích Minh Châu

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.