Browsing loại

Tài liệu

Gút Sơn Ca

1. Tên gọi: Gút sơn ca (cow hitch)2. Thể loại: Buộc treo3. Công dụng:  Dùng để cột vào cây4. Ứng dụng: Dùng để…