Gút Sơn Ca


1. Tên gọi
: Gút sơn ca (cow hitch)
2. Thể loại: Buộc treo
3. Công dụng:  Dùng để cột vào cây
4. Ứng dụng:

  • Dùng để treo phần giữa dây lên một xà ngang.
  • Buộc xiết một bó củi lớn để kéo đi.
  • Khóa gút ở cọc trại, ở cáng dây (thay gút quai chèo)

5. Hướng dẫn thực hiện:

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.