Gút thâu nới dây

1. Tên gọi:  Gút thâu nới dây chỉ chung các gút có thể dùng để thâu nới dây như gút cẳng chó, gút cẳng ngỗng, gút móc xích, gúy bồ câu (căng lều),…
2. Thể loại: thâu dây
3. Công dụng:  Dùng để thâu dây
4. Ứng dụng:

  • Căng dây cột cho thẳng (dùng gút bồ câu).
  • Trang trí phần dây thừa (dùng gút cẳng ngỗng)
  • Lấp đi chỗ sờn ở giữa của thân dây (dùng gút cẳng chó).

5. Ghi chú: Dây sử dụng loại mềm.
6. Hướng dẫn thực hiện:
GÚT CẲNG CHÓ (Sheepshank)
– Dùng để thâu dây
– Gút chân chó còn giúp ta lấp đi một chổ sờn ở giữa của thân dây.

Cách khác

GÚT CẲNG NGỖNG
– Sau khi sử dụng gút chạy xong mà còn dư dây nhiều thì ta làm gút cẳng ngỗng cho dây nằm gọn dọc theo thân dây, kết thúc khóa bằng gút sơn ca hoặc gút quai chèo.

GÚT MÓC XÍCH
Dùng để thu ngắn dây, trang trí dây đeo. Là sự kết hợp của nhiều nút thòng lọng.

GÚT BỒ CÂU (Trucker’s hitch)
– Khi cần tăng lều ở một độ căng tối đa mà chỉ có một người làm, ta nên thực hiện nút này.
– Thường thì với gậy chính của sống lều, ta dùng nút này để buộc vào cọc chính.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.