Gút số 8

1. Tên gọi: Gút số 8, gút bó (figure eight, flemish)
2. Thể loại: Buộc treo.

3. Công dụng:  Gút một đầu dây.
4. Ứng dụng:

  • Dùng để giữ đầu dây cho không bị xơ.
  • Làm thang dây.
  • Nối đầu dây vào lỗ diềm trại.
  • Buộc đầu dây và cuối dây khi làm cán
  • Cầm đầu dây khỏi bị tuột tay.

5. Hướng dẫn thực hiện:

6. Biến thể: gút số 8 kép (double figure eight)

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.