KHÔNG ĐÁ BÓNG, THẢ DIỀU, CHƠI ĐÙA TRÊN LÒNG LỀ ĐƯỜNG

KHÔNG ĐÁ BÓNG, THẢ DIỀU, CHƠI ĐÙA
TRÊN LÒNG LỀ ĐƯỜNG

 
I. Chuẩn bị: Chuyện kể, bài đọc
II. Lợi ích:
– Đảm bảo luật lệ giao thông, an toàn giao thông.
– Đề phòng tai nạn giao thông, đảm bảo tính mạng của mình và người khác.
III. Tác hại của việc đá bóng, thả diều, chơi đùa trên lòng lề đường:
Lòng lề đường là nơi nguy hiểm, dễ gây ra tai nạn chết người
IV. Thực hành:
Không đá bóng, thả diều, chơi đùa trên lòng lề đường.
 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.