CHIA LÀM HAI TOÁN, HỌP LẠI THÀNH MỘT TOÁN, NGUY HIỂM, ĐỢI Ở ĐÂY

BIẾT THÊM CÁC DẤU ĐI ĐƯỜNG:
CHIA LÀM HAI TOÁN, HỌP LẠI THÀNH MỘT TOÁN,
NGUY HIỂM, ĐỢI Ở ĐÂY

 
I. Chuẩn bị:
– Phấn, bảng, cây, đá, than, vôi, v.v…
– Trong phòng học hoặc ngoài thiên nhiên.
II. Hình vẽ:
1. Chia hai toán
 

2. Họp lại thành một toán:
 

hoặc

3. Nguy hiểm:

  4. Đợi tại đây:

 III. Thực hành:
– Cho các em tự vẽ sau khi đã học xong bài học.
– Thực hiện trò chơi lớn, trò chơi vừa trong đó có sử dụng dấu đi đường.
 
 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.