BIẾT DỊCH MẬT THƯ ĐƠN GIẢN

BIẾT DỊCH MẬT THƯ ĐƠN GIẢN

 
I. Chuẩn bị:
– Mật thư đơn giản.
– Trò chơi lớn, vừa có sử dụng mật thư.
II. Bài giảng:
– Mật thư là một loại mật mã được sử dụng trong trò chơi, chủ yếu là trò chơi lớn. Mật thư đưa người chơi đến những tình huống hấp dẫn, luyện trí óc. Mật thư áp dụng cho người trong cuộc chơi.
Muốn giải mật thư, các em cần chú ý những điều cơ bản sau đây:
– Xem cách trình bày của mật thư thế nào. Bằng hình vẽ hay bằng chữ số hoặc vài ba chữ cái. (Như vậy đây thường là loại thư dùng để thay thế ký hiệu Morse)
– Xem văn bản trong đó có những hình, nét, dấu hiệu, chữ đặc biệt nổi bật.
(Ví dụ chữ in hoa, in lớn, viết nghiêng, gạch chân… thì hãy chọn các chữ đó…)
III. Thực hành:
– Thực hành dịch mật thư thông qua trò chơi.
– Tự các em soạn ra mật thư và cho em khác dịch.
– Chia ra nhiều nhóm, mỗi nhóm ra một hoặc nhiều mật thư cho các nhóm khác dịch.
– Truyền thông tin trong sinh hoạt bằng mật thư.
 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.