Browsing loại

Cảm tác

Chánh Tâm

Vào rừng hỏi với muôn sao Rằng thiền sư ẩn - chốn nào rong chơi Rằng xưa ở một cõi trời Có Bồ Tát hạ xuống đời…