BÓNG NGƯỜI TẦM ĐẠO

 

 

Từ giã nhé! Xa Nặc ơi! Đừng rơi lệ

Mềm chí ta trong một chuyến ra đi

Vầng trăng kia đã tắt hẳn dưới mi

Kìa trước mặt dòng A Nô Ma xanh ngắt.

 

Đừng khóc nữa lên ngựa đi Xa Nặc!

Kỷ vật này trao lại phụ vương ta

Khuyên người đừng tìm kiếm kẻ xuất gia

Sẽ hội ngộ khi nào ta đắc đạo!

 

Xa Nặc ơi! Chúng sanh còn điên đảo

Còn đắm mình trong tứ khổ vô minh

Thì người ơi, ta còn phải hy sinh

Chúc hạnh phúc mưu cầu cho nhân loại.

 

Gót tăng lữ từ đây trên vạn lối

Dù chông chênh gai gốc phải đi qua

Ngươi về đi, trở lại Ca Ty La

Ta dấng bước quyết đi tìm chân lý.

 

Rồi từ đó trên bước đường thiên lý

Một bóng người trong manh áo tả tơi

Hướng tâm tư vào hạnh nguyện độ đời

Người đi mãi trên con đường giải thoát.

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.