GĐPT thành phố Quảng Ngãi tổ chức sinh hoạt giao lưu 5 đơn vị lần thứ I năm 2012

 
Sau phần Lễ Phật, chào cờ Đoàn, câu chuyện dưới cờ của Huynh trưởng Diệu Lộc Nguyễn Thọ – Ủy viên đại diện, giới thiệu về chùa Yên Phú của Huynh trưởng Diệu Nhân Nguyễn Nhà – Gia trưởng GĐPT Chơn Lạc; gần 200 Huynh trưởng và đoàn sinh vinh dự chào đón Đại Đức Thích Hạnh Trí – Trụ trì chùa Yên Phú, Cố vấn giáo hạnh GĐPT Thành phố ban đạo từ và tặng cho Ban đại diện GĐPT Thành phố 500.000 đồng.
 
Đi vào chương trình giao lưu, Huynh trưởng tập trung riêng trong chánh điện để thảo luận phương pháp duy trì và phát triển đoàn sinh trong giai đoạn hiện nay, đoàn sinh ngành Thiếu và ngành Oanh giao lưu Phật pháp và hoạt động thanh niên. Cuối cùng trong chương trình giao lưu, Huynh trưởng và đoàn sinh được anh Duy Thanh (cựu Huynh trưởng) hướng dẫn nhạc phẩm Tình Lam do chính anh sáng tác.
 
Trước khi Dây thân ái, Huynh trưởng Thiện Quang Lâm Văn Ty – Thư ký Ban đại diện đánh giá buổi giao lưu, cảm ơn Đại đức trụ trì đã hỗ trợ, Ban huynh trưởng GĐPT Chơn Lạc đã tổ chức tốt buổi giao lưu và phổ biến một số hoạt động trong thời gian sắp đến, trước mắt buổi sáng ngày 04/3/2012 (Chủ nhật)  Huynh trưởng và đoàn sinh ngành Thiếu GĐPT Thành phố ra quân làm vệ sinh môi trường trên địa bàn. Huynh trưởng Diệu Nhân Nguyễn Nhà – Gia trưởng GĐPT Chơn Lạc đại diện đơn vị đăng cai đã trao quà cho các đơn vị, trao cờ đăng cai cho Ủy viên đại diện Thành phố, Huynh trưởng Diệu Lộc Nguyễn Thọ, Ủy viên đại diện GĐPT Thành phố trao cờ đăng cai lần thứ II vào ngày 26 tháng 4 năm 2012 cho Huynh trưởng Tâm Minh Phạm Ngọc Quang – Gia trưởng GĐPT Ngọc Quảng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.