BỪNG TỈNH

Thứ hai – 05/01/2015 12:20

Bừng tỉnh
                                     
 
Đã từ lâu giữa dòng đời xuôi ngược
Con lầm mê chưa biết lối quay về
Mãi lăn lội với lợi danh hư huyển
Nẻo vô thường, tan hợp lại đam mê
 
Chân chập chững đi trong đường tăm tối
Để nỗi trôi lặn hụp giữa luân hồi
Quanh quẩn rồi xuống lên trong lục đạo
Bao nhiêu lần sinh diệt cũng chưa thôi
 
Nhờ  ánh đạo đấng nhân thiên Từ phụ
Mới hay mình sanh tử mãi gieo nhân
Nay bừng tỉnh quay về nương thuyền giác
Hướng đường lành, học đạo để tu thân
 
Hạnh phúc quá đời không còn khổ luỵ
Ơn cha lành chỉ lối diệt sân, tham
Đêm Thành Đạo dâng hương lòng tưởng niệm
Nghe đâu đây thơm ngát đoá Ưu đàm

                                           Tú Yên

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.