GĐPT HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM TỔ CHỨC LỄ HIỆP KỴ

Về phía GĐPT , HTr cấp Tấn Tâm Thượng Phạm Tấn Xu, Cố vấn Ban Hướng dẫn Phân Ban GĐPT Quảng Nam; HTr Như Kim Trần Văn Tuyến Quyền Trưởng Ban Hướng dẫn Phân Ban; quý Huynh Trưởng trong BHD Phân ban GĐPT Quảng Nam và các huyện Phú Ninh, Điện Bàn và tp Tam kỳ cùng đến tham dự.

Đại đức THÍCH VIÊN GIÁC, Trụ trì chùa Khương An đã tài trợ toàn bộ kinh phí cho buổi lễ nầy. Buổi lễ đã thành công viên mãn với sự tham dự của quý ban Hộ Tự các chùa cơ sở, quý vị thân nhân cố HTr và ĐS vào trên 200 HTr, ĐS tham dự.

 
 

 


 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.