MỪNG KHÁNH ĐẢN

MỪNG KHÁNH ĐẢN
Đồng quê bông lúa chin vàng,
Chim vui cất tiếng hát vang giữa trời
Hương sen lan tỏa khắp nơi
Đó đây rộn rã tiếng cười hân hoan.
*
*          *
Vừng dương tỏa- áng mây tan
Một tia nắng lạ giữa ngàn bóng đêm
Một Đài Sen giữa lụy phiền
Một Chơn Giác Ngộ giữa miền vô minh
Vui thay Đức Phật đản sinh
                   Từ bi độ tận hửu tình khổ đau
Hào quang trí huệ nhiệm mầu
Soi đường nhân loại qua cầu trầm luân
*
*          *
Chúng sanh khắp nẽo xa gần
Mừng vui một dạ tri ân Phật đà
Trời người dậy tiếng hoan ca
Mưa hoa nhẹ rãi, nhạc hòa mười phương
Con xin kết khói trầm hương
Dệt vần lục bát cúng dường đản sanh.
                                     TRẦN TRỌNG ÁNH, Quảng Trị

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.