CỨU THƯƠNG (Bậc Sơ Thiện) BĂNG ĐẦU

BĂNG ĐẦU

I. Vật liệu: Băng cuộn, băng vải tam giác.
II. Cách băng đầu:
1. Băng đầu kiểu quai mũ
– Vận dụng kiểu băng số 8
– Các bước thực hiện: (Hình 1)
+ Buộc đầu ngoài của cuộn băng vào vai trái làm điểm tựa.
+ Đưa cuộn băng vắt ngang qua đầu từ trái qua phải và làm một quai xoắn ở mang tai phải (đường chuẩn). (a)
+ Đưa cuộn băng đi một vòng tròn quanh đầu (đường cố định). (b)
+ Sau đó băng qua đầu từ phải sang trái và kế tiếp là từ trái sang phải, xoắn qua hai đầu băng ở bên mang tai, các đường băng nhích dần lên giữa trán và ra sau gáy cho đến khi kín đầu. (c), (d)
+ Buộc đầu cuối cùng của cuộn băng với đầu băng chờ của vai trái thành vòng quai mũ dưới cằm.

 

ct1a

2. Băng đầu kiểu băng lật
+ Đặt 1 vòng quanh trán để cố định đầu băng.
+ Đưa cuộn băng đến trước trán, lần lượt gấp lật ra sau gáy và từ sau gáy gấp lật ra trước trán, đường băng nhích dần ra hai bên cho đến khi kín đầu.
+ Đưa cuộn băng vòng quanh trán để cố định các đầu băng gấp lật.
+ Buộc hoặc gài kim băng cố định vòng cuối của băng.
Chú ý: cách này phải nhờ đến một người giữ các đầu băng gấp lật.
 
3. Băng đầu bằng mảnh vải
– Các bước thực hiện:
+ Có thể gấp mảnh vải, khăn vuông,… thành hình tam giác.
+ Đặt cạnh huyền ngang trước trán, đỉnh vắt qua đầu ra sau gáy rồi buộc ở phía trước trán.

cta

ct

                     Cách khác: Để nguyên mảnh vải khăn vuông.
                       + Đặt một cạnh ngang đỉnh đầu và buộc 2 đầu khăn của cạnh ấy phía dưới cằm. (Hình bên)
                       + Buộc 2 đầu khăn còn lại ở phía trước trán.

4. Băng trán
– Vận dụng kiểu băng vòng tròn hình vành khăn.
– Các bước thực hiện: (Hình 3)
+ Đặt 2 vòng cố định đầu băng từ trước trán ra sau gáy.
+ Đưa cuộn băng đi theo vòng tròn quanh trước trán và ra sau gáy sao cho đường băng ở trước trán nhích dần từ trên xuống dưới, đường băng ở sau gáy nhích dần từ dưới lên trên.
+ Buộc hoặc gài kim băng cố định đầu cuối của băng

5. Băng một bên mắt:
– Vận dụng kiểu băng số 8.
– Các bước thực hiện: (Hình 4)
+ Đặt 2 vòng quanh trán để cố định đầu băng.
+ Đưa cuộn băng một vòng quanh trán, một vòng bắt chéo qua mắt bị thương. Băng liên tiếp như vậy cho đến khi kín vết thương.
+ Buộc hoặc gài kim băng cố định vòng cuối của băng.

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.