TÁC DỤNG CỦA LỜI KHEN, TIẾNG CHÊ

Kính thưa quý độc giả cùng quý AC Lam viên. Ban biên tập Góc Vườn Lam vừa nhận được bài viết: "TÁC DỤNG CỦA LỜI  KHEN, TIẾNG CHÊ" của Huynh trưởng  cấp Dũng Tâm Giới Phan Ngọc Thảo, xin đăng tải để quý độc giả và Lam viên gần xa cùng tham…