Phật lịch 2567 Quảng Ngãi,…

    Kính gửi:  -     Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT Trung ương-     Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT các tỉnh, thành phố.-     Quý Mạnh Thường Quân, quý ân nhân, quý Huynh trưởng Đoàn sinh GĐPT gần xa.Kính thưa quý Anh…