LỜI CẢM NIỆM – TRI ÂN

LỜI CẢM NIỆM – TRI ÂN Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật TOÀN GIA TANG QUYẾN CỦA: Phật Tử Thị Sự - Đặng Văn Viện Huynh trưởng cấp Dũng GĐPT Việt Nam Từ trần ngày 16/01/2024 (nhằm ngày 06/12/Quý Mão) Thượng thọ 92 tuổiHuynh trưởng…