TRUYỀN TIN (Bài 1, Bài 2) (Bậc Hướng Thiện)

 TRUYỀN TIN

 – Thuộc bảng ký hiệu Morse,
– Truyền và nhận tin bằng còi
 
Hiện nay, hệ thống bưu điện trên thế giới không còn sử dụng tín hiệu Morse để truyền đi các bức điện tín nữa. Bởi vì nó đã nhường chỗ cho những phương tiện hiện đại của công nghệ thông tin như: Fax, Email… những kiểu truyền tin này đã phổ biến rộng rãi trên khắp toàn cầu thông qua đường dẫn truyền Internet. Tuy nhiên, trong trò chơi sinh hoạt tập thể của các đội nhóm hiện nay, chúng ta vẫn còn sử dụng tín hiệu Morse (Moóc-xơ) như một công cụ để phát triển trí tuệ, sự nhạy bén và phản xạ nhanh. Nhưng lớn hơn hết, khi sử dụng tín hiệu Morse để giải mã, ta cũng trân trọng gìn giữ một di sản qúy báu của nhân loại. Nhờ vào đó mà cả thế giới đã đi một bước khá lớn trong công nghệ thông tin toàn cầu. Tín hiệu Morse được truyền đi khắp thế giới được xem như một phát minh vĩ đại nhất của thế kỷ 19. Trong một thời gian dài gần 2 thế kỷ, nó đã giúp cho biết bao nhiêu người ở những vị trí khác nhau trên thế giới được gần lại, nhờ những bức điện của những nhân viên bưu chính phát đi.
 

Bài 1:  THUỘC CÁC MẪU TỰ

Theo bảng sắp xếp đối nhau: Bảng 1 gồm 8 chữ (đối xứng)

Tập thổi còi  truyền tin, nhận tin các ký tự theo tháp Morse:
+ Thổi còi, bắt đầu bằng “Tè”, xuất phát từ ô vuông gốc của cột bên trái, từ phía dưới lên trên (theo trục tung):
– Phát tín hiệu “Tè” và ngưng: chữ Ttt2
– Phát tín hiệu “Tè, Tè” và ngưng: chữ M
– Phát tín hiệu “Tè, Tè, Tè” và ngưng: chữ O
– Phát tín hiệu “Tè, Tè, Tè, Tè” và ngưng: chữ CH
+ Thổi còi, bắt đầu bằng “Tích”, xuất phát từ ô tròn gốc của cột bên phải, từ phía dưới lên trên (theo trục tung):
– Phát tín hiệu “Tích” và ngưng: chữ E
– Phát tín hiệu “Tích, Tích” và ngưng: chữ I
– Phát tín hiệu “Tích, Tích, Tích” và ngưng: chữ S
– Phát tín hiệu “Tích, Tích, Tích, Tích” và ngưng: chữ H
Áp dụng: Truyền tin, nhận tin các câu sau (tiếng Việt không có dấu), chẳng hạn như:
                                     Chờ cho một tí. – Cho tôi một mét thôi.
 

Bài 2:  HỌC THUỘC THÊM CÁC MẪU TỰ

 Theo bảng sắp xếp đối nhau: Bảng 2 gồm 6 chữ (đảo ngược)

Tập thổi còi  truyền tin, nhận tin các ký tự theo tháp Morse:

 + Thổi còi, bắt đầu bằng “Tè”, xuất phát từ ô vuông gốc của cột bên trái (phía dưới)
– Phát tín hiệu “Tè” và ngưng: chữ T (tại gốc)
– Phát tín hiệu “Tè, Tè” và ngưng: chữ M (đi lên)
– Phát tín hiệu “Tè, Tích” và ngưng: chữ N (đi ngang qua trái)
– Phát tín hiệu “Tè, Tích, Tích” và ngưng: chữ D (đi ngang qua trái)
– Phát tín hiệu “Tè, Tích, Tích, Tích” và ngưng: chữ B (đi ngang qua trái)

+ Thổi còi, bắt đầu bằng “Tích”, xuất phát từ ô tròn gốc của cột bên phải (phía dưới)
– Phát tín hiệu “Tích” và ngưng: chữ E (tại gốc)
– Phát tín hiệu “Tích, Tích” và ngưng: chữ I (đi lên)
– Phát tín hiệu “Tích, Tè” và ngưng: chữ A (đi ngang qua phải)
– Phát tín hiệu “Tích, Tích, Tè” và ngưng: chữ U (đi lên và rẽ ngang qua phải)
– Phát tín hiệu “Tích, Tích, Tích, Tè” và ngưng: chữ V (đi lên và rẽ ngang qua phải)
Áp dụng: Truyền tin, nhận tin các câu sau (tiếng Việt không có dấu), chẳng hạn như:
– Đoàn ta sinh hoạt tinh tấn nhé.
– Chờ một chút, Đội Sen H báo tin vui sẽ sinh hoạt đội tốt hơn vào tuần tới.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.