NẮN ĐẤT SÉT HOA, QUẢ, VẬT, NGƯỜI

NẮN ĐẤT SÉT HOA, QUẢ, VẬT, NGƯỜI

I. Giới thiệu:
Ở những bậc dưới chúng ta đã làm quen với việc nắn đất sét các con vật gần gủi với các em. Hôm nay chúng ta làm thêm một con vật quen thuộc nữa.
1. Chuẩn bị:
– Đất sét, đất màu…
– Quan sát một số đồ vật, con vật, hoa, quả, người… đặc điểm, mà sác…
2. Nội dung và bài học:
a. Người bằng đất sét:                                                                                   

 

                                     b. Hoa bằng đất sét

 hods
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Qủa bằng đất sét                                                                       d. Vật bằng đất sét

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

3. Cách nắn:
– Nắn các bộ phận chính của vật (đầu, mình, thân, hoa…)
– Nắn các chi tiết
– Gắn các bộ phận thành hình người, vật, hoa…
– Tạo dáng để đồ vật được sinh động hơn
4. Thực hành:
– Nắn con vật mà em yêu thích
– Tổ chức các cuộc thi nắn đồ vật bằng đất sét.
 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.