CÁCH CHÀO KÍNH TRONG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ (Bậc Tung Bay)

CÁCH CHÀO KÍNH TRONG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

 
*Phương pháp: vấn đáp theo Đàn, chủ yếu thực hành.
I/ MỤC ĐÍCH: hiểu được ý nghĩa cách chào và thực hành cách chào của GĐPT
II/ NỘI DUNG BÀI GIẢNG:
1. Chào kính là nét văn hóa
Mỗi dân tộc có mỗi cách chào hỏi khác nhau. Các nước Thái lan, Campuchia, Lào đa số dân theo đạo Phật cho nên có cách chào chắp tay và cúi đầu, người Nhật hai tay đế sát xuôi theo thân và nghiên mình 30 độ. Các hội đoàn thanh niên cũng có cách chào khác nhau với ý nghĩa khác nhau.
2. Phương cách để đi tới mục đích
Cách chào của GĐPT là bắt ấn Tam Muội hay còn gọi là ấn Cát Tường, Ấn này ngày xưa Đức Phật dùng để phóng hào quang hóa độ chúng sanh. Ấn Tam Muội có tác dụng làm cho lòng mình lắng dịu, chuyên chú tâm ý không để tán loạn.Gia đình Phật tử dùng cách bắt ấn tam muội để chào nhau khi cả hai bên điều mặc đồng phục.Trong GĐPT cách chào này biểu lộ tinh thần hoan hỷ, hòa hợp và trao nhau niềm tin yêu thân ái.
3. Cách chào
Đứng thẳng người, mắt nhìn người mình chào, cánh tay phải gập lại song song với mình, lòng bàn tay hướng về phía trước, cùi chỏ sát thân người và ngang hàng với tấm lưng. Ngón tay áp út gập lại và ngón cái đè lên, các ngón tay khác khít vào nhau, mũi bàn tay ngang tầm vai. Tay tráixuôi theo thân người. Gia Đình Phật Tử dùng cách bắt ấn Tam muội để chào nhau khi cả hai bên đều mặc đoàn phục.
Những trường hợp chào theo cách của GĐPT (bắt ấn Tam Muội)
– Khi cả hai người (huynh trưởng hoặc Đoàn sinh) đều mặc đoàn phục. Đoàn sinh chào Huynh trưởng trước.
– Đang mặc đoàn phục đứng trong Đoàn làm hàng rào chào đón, khi Trưởng đoàn hô khẩu hiệu, tất cả bắt ấn Tam muội chào, rồi bỏ tay xuống ngay.
– Khi đi trên đường mặc đoàn phục cả Đoàn nếu gặp Đoàn bạn đi ngược chiều thì người huynh trưởng đi đầu chào đại diện
Những trường hợp không chào theo cách của GĐPT (bắt ấn Tam Muội)
– Khi huynh trưởng hoặc Đoàn sinh mặc thường phục hoặc một trong hai mặc đoàn phục.
– Chỉ chắp tay cúi đầu chào Chư Tăng, Chư Ni, quý quan khách, quý bác đạo hữu.
– Khi gặp đám tang chỉ chắp tay vái chào và niệm thầm “Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật”
Ghi Chú: Khi làm lễ Gia đình. Sau khi hô khẩu hiệu “Tinh Tấn” tất cả đứng nghiêm trang và cùng hát bài Sen trắng chứ không chào bắt ấn Tam muội
Thực hành cách chào: Huynh trưởng hướng dẫn thực tập, chỉnh các cách chào sai, để việc chào bắt ấn Tam muội được đồng đều.
III/ GIẢI NGHĨA TỪ VỰNG
– Cát tường: việc lành, việc tốt.
– Văn hóa: Sự giáo hóa theo nếp văn minh
– Hào quang: tia sáng tỏa ra
– Giao tiếp: Cách tiếp xúc với nhau
– Tam Muội: một hình thức thiền định để nhiếp tâm,Tam muội gồm thiền chỉ, thiền quán, định.
IV/ CÂU HỎI
– Ý nghĩa và tác dụng Ấn Tam Muội là gì?
– Trường hợp nào mới chào theo cách của GĐPT?
– Chào theo cách GĐPT thể hiện tinh thần gì?
– Khi gặp đám tang có bắt ấn Tam muội không?
– Gặp Chư Tăng, Chư Ni, quý quan khách, quý bác đạo hữu các em chào như thế nào?
Lưu ý: cần chuẩn bị hình vẽ bàn tay bắt Ấn Cát Tường.
 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.