THUỘC TOÀN BỘ BẢN MẪU TỰ MORSE

THUỘC TOÀN BỘ BẢN MẪU TỰ MORSE

I. Giới thiệu:
Morse là ký hiệu do một người Mỹ, ông Samuel Morse phát minh vào khoảng năm 1835.
II. Chuẩn bị:
– Còi, bảng vẽ, phấn…
– Tạo một bản tin ngắn bằng còi rồi cho các em dịch xem bản tin đó có nghĩa gì.
III. Bài giảng:
Bảng ký hiệu Morse chia theo nhóm: có 5 nhóm. Trong một nhóm thường gồm một số chữ có ký hiệu tích – tè đối nghịch nhau. (ví dụ: nhóm 1 có E (tích) đối với T (tè); nhóm 2 thì A (tích tè) đối với N (tè tích)…
Nhóm 1:
E  •                                        T        ―
I  • •                                       M       ― ―
S  • • •                                   O       ― ― ―
H • • • •                                  CH     ― ― ― ―
Nhóm 2:
A • ―                                    N       ― •
U • • ―                                  D       ― • •
V • • • ―                                B        ― • • •
Nhóm 3:
F  • • ― •                               L        • ― • •
K ― • ―                                R        • ― •
P  • ― ― •                             X       ― • • ―
 
Nhóm 4:
G ― ― •                              W       • ― ―
Q ― ― • ―                          Y       ― • ― ―
Nhóm 5:
C ― • ― •
Z  ― ― • •
J   • ― ― ―
IV. Thực hành:
– Anh chị trưởng cho các em thực hành càng nhiều càng tốt.
+ Anh chị trưởng thổi còi cho các em nhận bản tin.
+ Chia ra hai hay nhiều nhóm; nhóm này thổi còi bằng tín hiệu Morse và nhóm kia nhận tin
+ Có thể truyền bằng tín hiệu Morse bất kỳ lúc nào trong quá trình sinh hoạt tạo thêm sự nhanh nhẹn cho các em.
 
 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.