MỤC ĐÍCH GIA ĐÌNH PHẬT TỬ (Bậc Tung Bay)

MỤC ĐÍCH GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

 
Phương pháp: thảo luận, hùng biện
I/ MỤC ĐÍCH: Hiểu và thuộc mục đích của GĐPT
II/ NỘI DUNG BÀI GIẢNG:
1. Mục đích GĐPT
Khi đứng ra thành lập GĐPT, Quý Thầy và các Anh, Chị thế hệ khai lối, đều cùng chung một mục đích dựa trên nền tảng giáo lý rốt ráo của Đạo Phật để hướng dẫn lớp trẻ có một cuộc sống chân chính, lợi mình ích đời.
Do vậy Đại hội lần I năm 1951, Nội quy GĐPT ghi rõ mục đích là:
“Huấn luyện Thanh ,Thiếu ,Đồng niên Phật tửvề ba phương diện Trí dục, Đức dục, Thể dục trên nền tảng Phật giáo để đào tạo thành Phật tử chân chính.”
Đại hội lần IV năm 1961 mục đích của GĐPT được tu chỉnh cô đọng là: “Đào luyện Thanh, Thiếu, Đồng niên thành Phật tử chân chính, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo”
Đặc biệt trong kỳ Hội nghị Huynh trưởng cấp Dũng và cấp Tấn ngày 28 và 29/7/2001 tại chùa Từ Đàm- Huế, mục đích GĐPT được tu chỉnh là:“Đào luyện Thanh Thiếu Đồng niên tin Phật thành Phật tử chân chính, góp phần phụng sự Đạo pháp và xây dựng xã hội”
2. Phương cách để đi tới mục đích
Mục đích của GĐPT đã vạch rõ như trên nhưng đồng thời cũng khẳng định giáo dục trong GĐPT không thay thế giáo dục của nhà trường nhằm đào tạo những công dân có kiến thức chuyên môn văn hóa hoặc các chuyên gia cho Tổ quốc. Giáo dục trong GĐPT chỉ bổ sung về mặt tinh thần để xây dựng trở thành một Phật tử chân chính, mà đã là một Phật tử chân chính tức phải là một công dân gương mẫu luôn giữ gìn và phát huy truyền thống cao đẹp của dân tộc.
Phương pháp giáo dục trong GĐPT không nhồi nhét giáo điều mà chỉ áp dụng phương cách khai mở, vừa học vửa chơi, khơi gợi cho đoàn sinh những bài học chủ yếu nào cần truyền đạt để đoàn sinh thâm nhập đạo đức Phật giáo biết suy luận và nhận thức, phương châm giáo dục là như vậy. Chương trình sinh hoạt tu học GĐPT được vạch ra cụ thể, từ thấp lên cao, tuy nhiên chỉ nhìn vào hình thức của GĐPT từ Huy hiệu hoa sen trắng. lá cờ Gia đình, chiếc nón Tứ ân, Đoàn phục màu lam, cho đến châm ngôn, cách chào và các điều luật tất cả nói lên ý nghĩa giáo dục dựa trên nền tảng Từ bi,Trí tuệ của đạo Phật.
III/ GIẢI NGHĨA TỪ VỰNG
– Thế hệ: lớp người trước
– Chân chính: đúng đắn, xứng đáng
– Nhận thức: hiểu biết
IV/ CÂU HỎI
1. Tại sao phải đào luyện Đoàn sinh tin Phật ?
2. Giáo dục tu học và sinh hoạt cho đoàn sinh GĐPT có mục đích gì?
 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.