CỜ PHẬT GIÁO (Bậc Sơ Thiện)

CỜ PHẬT GIÁO

 I. Lịch sử
Năm 1889 cờ Phật Giáo mới xuất hiện lần đầu tiên ở Tích Lan do một Phật tử người Mỹ tên là Olcott giới thiệu. Lá cờ ấy được lấy theo 6 màu hào quang của chư Phật. Đại tá Olcott phát họa kích thước và bố trí màu sắc trình bày trước Giáo hội. Sau đó Giáo hội Tăng già công nhận và tổ chức lễ thượng kỳ long trọng.
61 năm sau, vào ngày 25/5/1950, 26 phái đoàn Phật giáo của 26 nước dự Đại hội Phật giáo thế giới tại Colombo – thủ đô nước Tích Lan (Sri-lan-ca) đã quyết nghị lấy lá cờ nêu trên làm cờ Phật giáo trên toàn thế giới.

II. Ý nghĩa
1. Cờ Phật giáo, trước hết là biểu hiện tinh thần thống nhất của Phật tử trên toàn thế giới, tượng trưng niềm chánh tín và yêu chuộng hòa bình của Phật tử khắp 5 châu.
2. Cắt bỏ quan niệm cố chấp, mê chấp, san phẳng ranh giới địa phương, đoàn kết để phục vụ đại gia đình Phật giáo.
3. Cờ Phật giáo gồm 5 sắc phân biệt và một sắc tổng hợp:
– Năm sắc phân biệt là: xanh đậm, vàng lợt, đỏ, trắng, da cam.
– Một sắc tổng hợp là màu tổng hợp của 6 sắc trên.
– Ý nghĩa của các sắc màu:
a. Năm sắc tượng trưng cho ngũ căn
1) Sắc xanh đậm tượng trưng cho “Định căn”, vì màu xanh có ý nghĩa là tam muội trong tinh thần hàm chứa đức tính bao la rộng lớn, vắng lặng sáng suốt vô biên. Chúng sanh nào chứng ngộ được định căn mới hiểu biết chân lý về vũ trụ nhân sinh.
2) Sắc vàng lợt tượng trưng cho “Niệm căn”. Có sức Chánh niệm mới sinh Định, phát Huệ.
3) Sắc đỏ tượng trưng cho “Tinh tấn căn”. Có Tấn căn mới tu chứng được Tuệ mệnh.
4) Sắc trắng tượng trưng cho “Tín căn”. Tín căn là quý báu nhất, là nguồn gốc sinh ra chính quả Bồ Đề.
5) Sắc da cam tượng trưng cho “Tuệ căn”. Khi nhất niệm tương ứng thì Định và Tuệ phát sinh. Tuệ là kết tinh của Tín, Tấn, Niệm, Định.
6) Sắc tổng hợp: Tổng hợp 5 sắc trên để không phân biệt từng sắc. Sắc tổng hợp tượng trưng cho  viên dung vô ngại của đạo từ bi hỷ xả.
Đứng về phương diện thế gian pháp, cờ Phật giáo còn tượng trưng cho các tư tưởng của các quốc gia, không phân biệt màu da, chủng tộc, chính kiến.

III. Sự xuất hiện lá cờ phật giáo tại Việt Nam
Ngày 24/2/1951, Thượng Tọa Tố Liên, đại diện Ban chấp hành Hội Phật giáo thế giới tại Việt Nam,  đã mang từ Colombo về cho Phật giáo Việt Nam một bảo vật là lá cờ Phật giáo thế giới.
Ngày 06/5/1951, Đại hội Phật giáo ba miền tại Chùa Từ Đàm (Huế) chọn cờ Phật giáo thế giới làm Đạo kỳ. Bài ca “Phật giáo Việt Nam” của Huynh trưởng Lê Cao Phan làm Đạo ca.
Trong Đại hội kỳ VI của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (2007-2012), Hiến chương đã ghi  rõ:
– Đạo kỳ:  Cờ Phật giáo thế giới (Olcott-1889)
– Đạo ca: Phật Giáo Việt Nam (Lê Cao Phan-1951)
Chú ý: Cách treo cờ Phật giáo (phía ngoài nhìn vào)

XANH ĐẬM
 
VÀNG LỢT
 
ĐỎ
 
TRẮNG
 
DA CAM
 
CamTrắngĐỏVàngXanh 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP
a. Nêu xuất xứ lá cờ Phật giáo thế giới.
b. Nêu ý nghĩa các màu trên lá cờ Phật giáo thế giới.
c. Ai mang cờ Phật giáo thế giới về Việt Nam, vào thời gian nào?
d. Mỗi đoàn sinh vẽ một lá cờ Phật giáo.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.