BIẾT MỘT SỐ CA DAO TỤC NGỮ CA NGỢI ĐẠO PHÁP, QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC, DÂN TỘC, THIÊN NHIÊN

BIẾT MỘT SỐ CA DAO TỤC NGỮ
CA NGỢI ĐẠO PHÁP, QUÊ HƯƠNG,
ĐẤT NƯỚC, DÂN TỘC, THIÊN NHIÊN

 
I. Mục đích:
-Cung cấp kiến thức về ca dao tục ngữ ca ngợi Đạo pháp, quê hương dân tộc, thiên nhiên cho các em.
– Giáo dục tình cảm tôn thờ Đạo pháp, tình yêu quê hương đất nước, dân tộc, thiên nhiên… Kỹ năng sống cho các em.
– Rèn luyện kỹ năng cảm thụ văn học
II. Nội dung:
1. Vào bài: Trong những bậc học trước, các em đã biết đề tài, nội dung của ca dao,tục ngữ vô cùng phong phú, đa dạng. Bài học này sẽ giúp các em củng cố kiến thức đồng thời biết thêm những nội dung mới như ca ngợi Đạo pháp, quê hương đất nước dân tộc…
2.Ca ngợi Đạo pháptrước hết là ca ngợi đạo hiếu. Em hãy cho biết một số câu ca dao (hoặc tục ngữ) có nội dung này?
+ “ Phật dạy chữ Hiếu làm đầu,
Ai mà giữ được đạo mầu mới trao”
+ “ Quý thay đức Mục kiền Liên,
Treo gương hiếu thảo muôn nghìn thiên thu”
_Em hãy nêu một lời dạy của Đức Phật về mối quan hệ này?
“ Gặp thời không có Phật thì thờ cha mẹ là thờ Phật vậy”
_Bên cạnh ca ngợi đạo hiếu, Đạo Pháp còn là ca ngợigì nữa?
+ Ca ngợi giáo lý vi diệu của Đức Từ phụ (Phật-Pháp). Cho dẫn chứng?
+ Ca ngợi cảnh trí trang nghiêm, thanh tịnh chốn thiền môn (Tăng, Chùa). Cho dẫn chứng?
Mái chùa hồn nước hồn non
Hồn dân tộc Việt chon von mái chùa
Nước non thuận gió hoà mưa
Dân an nước thịnh mái chùa thêm xinh.
Đại ý: Đạo pháp luôn gắn liền với đời sống tinh thần của quê hương đất nước, mái chùa luôn là biểu tượng của truyền thống dân tộc trong việc giữ gìn sự hoà hiếu và mang lại đời sống tinh thần bình an, hạnh phúc và ấm no.
Ca dao ca- ngợi Đạo pháp cũng gần gũi gắn bó với tình cảm yêu quê hương đất nước, dân tộc, thiên nhiên.v.v..Hãy tìm những bài ca dao (hoặc tục ngữ) nói về những đề tài nầy?
+ “ Gió đưa cành trúc la đà,
Tiếng chuông Thiên Mụ canh gà Thọ Cương”.
+ “ Trước bến Vân Lâu,
Ai ngồi ai câu ai sầu ai thảm,
Ai thương ai cảm ai nhớ ai trông…
Thuyền ai thấp thoáng bên sông,
Đưa câu mái đẩy chạnh lòng nước non.”
+“ Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm,
Rượu Hồng đào chưa nhắm đã say”
3.Kết luận:
*Ca dao tục ngữ ca ngợi Đạo pháp, quê hương đất nước dân tộc, thiên nhiên rất nhiều và có mối quan hệ Vì lịch sử Phật giáo, lịch sử dân tộc, nền văn học Việt Nam đã quá lâu đời, song song hình thành, tồn tại và phát triển.
– Đạo pháp và dân tộc Việt Nam hòa quyện.Thiên nhiên,quê hương, đất nước Việt Nam chan hòa, tình tự1.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.