Quảng Nam: GĐPT huyện Điện Bàn tổ chức bồi dưỡng Huynh trưởng ngành nữ

 
Lễ Khai khóa có sự chứng minh của Ni sư Thích nữ Hạnh Từ – Ủy viên ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Quảng Nam, Phó ban Đại diện PG huyện Điện Bàn; Ni sư Thích Nữ Hạnh Châu – Trưởng ban Bảo Trợ GĐPT Huyện Điện bàn cùng quý sư cô trong Ban bảo trợ. BHD Phân ban GĐPT Quảng Nam cũng có các Huynh Trưởng Như Kim Trần Văn Tuyến, Như Hương Đoàn Thị Thìn, Nhuận Kỳ Trương Dương Cờ, Như Nguyên Nguyễn Đức Đơ cùng với các Huynh trưởng Ủy viên Phân ban tại Điện Bàn về tham dự.
 
Với sự tham dự khiêm tốn của gần 30 Huynh trưởng nhưng cũng đã nói lên được sự quan tâm của Ban điều hành GĐPT Điện Bàn về các công tác hỗ trợ cho các đơn vị cơ sở phát triễn nhất là về ngành Nữ.
 
 
 
 GĐPT huyện Điện Bàn tổ chức bồi dưỡng Huynh trưởng ngành nữ
 
 GĐPT huyện Điện Bàn tổ chức bồi dưỡng Huynh trưởng ngành nữ
 
 GĐPT huyện Điện Bàn tổ chức bồi dưỡng Huynh trưởng ngành nữ
 
GĐPT huyện Điện Bàn tổ chức bồi dưỡng Huynh trưởng ngành nữ
 
GĐPT huyện Điện Bàn tổ chức bồi dưỡng Huynh trưởng ngành nữ
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.