Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức thi vượt bậc năm 2010 cho đoàn sinh

Hội đồng thi tại các quận huyện được tổ chức tại các chùa như sau: quận Hải Châu tổ chức tại chùa Thanh Bình có 200 đoàn sinh dự thi, chủ tịch là huynh trưởng Tâm Khởi Trần Định; quận Thanh Khê tổ chức tại chùa Thanh Hải có 292 đoàn sinh dự thi, huynh trưởng Quảng Điền Phan Hữu Phước làm chủ tịch; quận Sơn Trà tổ chức 2 khu vực thi tại chùa An Hải và chùa Liên Trì có 270 đoàn sinh dự thi trong đó có 4 học viên bậc Hòa năm 2, huynh trưởng Thị Thiện Hồ Văn Mười làm chủ tịch; quận Liên Chiểu tổ chức tại chùa Quang Minh có 189 đoàn sinh dự thi, chủ tịch là huynh trưởng Nguyên Chương Trần Duy Lam; quận Ngũ Hành Sơn tổ chức tại chùa Long Hoa có 125 đoàn sinh dự thi, huynh trưởng Đồng Lâm Lê Thị Bích Ngọc làm chủ tịch; quận Cẩm Lệ tổ chức tại chùa Hòa Thọ có 62 đoàn sinh dự thi, huynh trưởng Quảng Lự Võ Nguyện làm chủ tịch, huyện Hòa Vang tổ chức tại chùa Quang Châu có 163 đoàn sinh dự thi, chủ tịch là huynh trưởng Đồng Định Tán Văn Thống; có 15 đoàn sinh dự thi bậc Chánh thiện tại văn phòng Phân Ban. Tổng cộng có 1316 đoàn sinh dự thi các bậc gồm bậc Mở Mắt 247 em, Cánh Mềm 229 em, Chân Cứng 112 em, Tung Bay 85 em, Hướng Thiện 274 em, Sơ Thiện261 em, Trung Thiện 89 em, Chánh Thiện 15 em và bậc Hòa có 4 đoàn sinh. Tất cả được thi theo hình thức trắc nghiệm và viết, riêng bậc Chánh thiện còn phải trải qua vòng thi vấn đáp và thực hành 3 bộ môn Phật pháp, Tổ chức và Chuyên môn.
 
Các hội đồng thi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, tổ chức thi nghiêm túc đúng thời gian và đã chấm thi giao kết quả cho Giám sát mang về Phân Ban.
 
Các hội đồng thi còn được sự quan tâm sâu sắc của chư tôn đức tăng ni trú trì, ban hộ tự, đặc biệt tại điểm thi chùa Quang Châu, sư cô trú trì Thích Nữ Minh Tịnh đã chiêu đãi hội đồng thi và tất cả thí sinh một bữa trưa thịnh soạn.
 
Dưới đây là hình ảnh thi vượt bậc do Phân Ban Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức.
 
* Thi tại Phân Ban
 
 
Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức thi vượt bậc năm 2010 cho đoàn sinh
 
Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức thi vượt bậc năm 2010 cho đoàn sinh
 
Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức thi vượt bậc năm 2010 cho đoàn sinh
 
Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức thi vượt bậc năm 2010 cho đoàn sinh
 
Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức thi vượt bậc năm 2010 cho đoàn sinh
 
Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức thi vượt bậc năm 2010 cho đoàn sinh
 
Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức thi vượt bậc năm 2010 cho đoàn sinh
 
Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức thi vượt bậc năm 2010 cho đoàn sinh
 
Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức thi vượt bậc năm 2010 cho đoàn sinh
 
Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức thi vượt bậc năm 2010 cho đoàn sinh
 
* Tại  Hội đồng thi quận Hải Châu
 
Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức thi vượt bậc năm 2010 cho đoàn sinh
 
Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức thi vượt bậc năm 2010 cho đoàn sinh
 
Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức thi vượt bậc năm 2010 cho đoàn sinh
 
Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức thi vượt bậc năm 2010 cho đoàn sinh
 
Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức thi vượt bậc năm 2010 cho đoàn sinh
 
Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức thi vượt bậc năm 2010 cho đoàn sinh
 
Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức thi vượt bậc năm 2010 cho đoàn sinh
 
Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức thi vượt bậc năm 2010 cho đoàn sinh
 
* Tại Hội đồng thi quận Thanh Khê
 
Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức thi vượt bậc năm 2010 cho đoàn sinh
 
Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức thi vượt bậc năm 2010 cho đoàn sinh
 
Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức thi vượt bậc năm 2010 cho đoàn sinh
 
Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức thi vượt bậc năm 2010 cho đoàn sinh
 
Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức thi vượt bậc năm 2010 cho đoàn sinh
 
Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức thi vượt bậc năm 2010 cho đoàn sinh
 
Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức thi vượt bậc năm 2010 cho đoàn sinh
 
Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức thi vượt bậc năm 2010 cho đoàn sinh
 
* Tại Hội đồng thi quận Sơn Trà
 
Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức thi vượt bậc năm 2010 cho đoàn sinh
 
Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức thi vượt bậc năm 2010 cho đoàn sinh
 
Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức thi vượt bậc năm 2010 cho đoàn sinh
 
Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức thi vượt bậc năm 2010 cho đoàn sinh
 
Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức thi vượt bậc năm 2010 cho đoàn sinh
 
Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức thi vượt bậc năm 2010 cho đoàn sinh
 
Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức thi vượt bậc năm 2010 cho đoàn sinh
 
Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức thi vượt bậc năm 2010 cho đoàn sinh
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.