Phân ban GĐPT Quảng Nam triển khai khóa học Bậc Lực VI

Sáng ngày 20/8/2023 (nhằm ngày 05/7 Quý Mão),theo chương trình tu học bậc Lực VI; Ban Điều hành bậc Lực VI tỉnh Quảng Nam đã tổ chức đợt học lần thứ ba năm thứ Nhất tại Chùa Đạo Nguyên (thành phố Tam Kỳ)

Đại đức Thích Nhuận Đàm – Thành viên Ban Giám Hiệu trường Trung cấp Phật học Tỉnh Quảng Nam, Giáo thọ sư bậc Lực VI tỉnh đã giảng đề tài: GIÁO LÝ PHẬT GIÁO VỚI CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI.

Với 8 đề mục gồm: Giáo lý và chủ trương bình đẳng giai cấp; Giáo lý Phật giáo và chủ trương từ bi, bất bạo động; Giáo lý Phật giáo và quan niệm về một nhà lãnh đạo tốt của đất nước; Giáo lý Phật giáo và 7 điều kiện để một quốc gia hưng thịnh; Giáo lý Phật giáo và các vấn đề tội ác trong xã hội, vấn đề phát triển kinh tế; Giáo lý Phật giáo và 6 mối tương hệ xã hội, hạnh phúc gia đình; Giáo lý Phật giáo và các vấn đề môi sinh; Giáo lý Phật giáo và vấn đề “Chân lý, Khổ đau” và “Hạnh phúc” Đại đức Giáo thọ đã mang đến cho học viên  một cái nhìn tổng quan về quan điểm của Phật giáo với các vấn đề được mọi người quan tâm từ cá nhân, gia đình đến một đất nước; từ vi mô đến vĩ mô, trong đó sự tương quan bình đẳng trong mọi giai cấp là vấn đề nòng cốt với căn bản Phật pháp bất ly thế gian pháp. Từ căn bản là tin sâu “Nhân quả”, đến hành trì chuyển hoá “Tham – Sân – Si” và cuối cùng là đạt được “Giác ngộ và Giải thoát”, tất cả đều lấy con người làm trung tâm, không phân biệt dù ở bất cứ cương vị nào.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại lớp học:

UVTTTT PB GĐPT Quảng Nam

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.