Huế: Đoàn sinh ngành Đồng thi vượt bậc Chân cứng và Tung bay

 
 
 
 
 
Ôn tập trước giờ thi
 
 
Chờ phát đề
 
 
Điểm danh
 
 
 
 
Niệm Phật
 
 
Phát đề thi
 
 
Trong giờ thi
 
 
Chụp hình lưu niệm sau giờ thi
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.