Huế: Tổ chức Trại huấn luyện Huynh trưởng cấp II Huyền Trang VII

Tham dự trại Huấn luyện Huynh trưởng cấp II khóa VII có tất cả 80 Huynh trưởng, trong đó TP. Huế có 28 Huynh trưởng, các huyện Phong Điền: 7 Huynh trưởng, Quảng Điền: 4 Huynh trưởng, Hương Trà: 13 Huynh trưởng, Hương Thủy: 5 Huynh trưởng, Phú Vang :12 Huynh trưởng, Nam Đông: 7 Huynh trưởng, A Lưới: 3 Huynh trưởng và Phú Lộc: 1 Huynh trưởng.
 
Trại huấn luyện Huyền Trang VII được chia làm hai đợt. Đợt 1 diễn ra trong 2 ngày 27, 28/6.và đợt 2 từ ngày 3 đến ngày 4/7. Trại Huyền Trang lần này có điểm mới so với mọi năm là:
1. Điểm sinh hoạt tại trại do Ban Quản trại chấm, được tính hệ số 1 với tối đa 20 điểm.
2. Điểm bài thi kết khóa do Phân ban Hướng dẫn chấm, được tính hệ số 2 với tối đa 50 điểm.
3. Điểm công nhận trúng cách là 60/120 điểm.
 
Trại huấn luyện Huynh trưởng cấp II Huyền Trang được tổ chức 3 năm một lần nhằm đào tạo Liên đoàn trưởng cho các đơn vị GĐPT. Để tham dự trại này, các Huynh trưởng phải trải qua các kỳ trại huấn luyện Huynh trưởng sơ cấp Lộc Uyển (dành cho Huynh trưởng tập sự) và trại cấp I A Dục (dành cho Huynh trưởng cầm đoàn) và phải trải qua lớp học bậc Định được tổ chức trong 3 năm. Sau khi tốt nghiệp trại Huyền Trang, các Huynh trưởng có thể trở về đơn vị GĐPT làm Liên đoàn trưởng, gánh vác và điều hành các hoạt động Phật sự tại đơn vị của mình.
 
 
Ban Quản trại phổ biến nội quy
 
 
 
 
Họp nhóm
 
 
 
Vào lớp
 
 
Trong lớp học
 
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.