GĐPT khu vực thị xã Quảng Trị tổ chức thi vượt Bậc năm 2020

Thân lâm tham dự và chỉ đạo buổi lễ khai mạc Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Ninh Hoàng Công Hiền – Phó trưởng Phân ban kiêm Ủy viên Nghiên huấn GĐPT Quảng Trị; Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Gio Hoàng Viễn – Trưởng BĐH GĐPT kh vực thị xã Quảng Trị cùng quý anh chị trong Thường vụ, Ủy viên Phân ban GĐPT Quảng Trị; quý anh chị BĐH GĐPT khu vực, BĐH các vùng Ban Huynh trưởng các đơn vị trong khu vực đã về tham dự đông đủ.

Kỳ thi này GĐPT Khu vực Thị xã Quảng Trị có số lượng Đoàn sinh tham dự thi từ Bậc Mở Mắt đến Bậc Sơ Thiện là 252 Đoàn sinh.

Nhìn chung, hầu hết các đơn vị thi đều tổ chức một cách nghiêm túc theo sự chỉ đạo của Phân ban GĐPT Quảng Trị, tinh thần tu học của đoàn sinh được đánh giá tích cực.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Họp Hội đồng thi

Lễ Phật cầu gia bị

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.