Quảng Trị: GĐPT Huyện Hải Lăng tổ chức thi vược bậc năm 2020

Toàn huyện thành lập 5 hội đồng thi tại 5 Vùng, tại các vùng BĐH GĐPT huyện cử các Huynh trưởng BĐH GĐPT Huyện tham gia giám sát công tác tổ chức thi.

Tại các hội đồng thi đã cung thỉnh quý Sư Cô trụ trì quang lâm chứng minh lễ khai mạc, qua đây quý Sư Cô đã có lời động viên khuyến tấn các em tinh tấn tu học sinh hoạt để góp phần cùng các anh chị Huynh trưởng xây dựng ngôi nhà Lam ngày càng vững mạnh.

Tại hội đồng thi vùng 2 thân lâm tham dự lễ khai mạc và giám sát hội đồng thi có HTr Cấp Tấn Tâm Huân Nguyễn Nguyên, UV Tu thư; HTr Cấp tấn Không Lan Nguyễn Thi Thu Thủy, UV Nữ Oanh Vũ BHD Phân ban GĐPT Tỉnh; HTr cấp Tấn Tâm Hải Nguyễn Khê, Trưởng BĐH GĐPT Huyện; HTr cấp Tấn Nguyễn Vũ, Trưởng BĐH GĐPT Vùng 2 cùng quý Huynh trưởng BĐH Vùng, quý Huynh trưởng các đơn vị về tham gia làm giám thị giám khảo hội đồng thi và 180 đoàn sinh dự thi các bậc.

Lễ Khai mạc

                   

Tại hội đồng thi GĐPT Vùng 3 có HTr cấp Tấn Lê Đức Hưởng, Phụ tá Văn nghệ BĐH GĐPT Huyện,; HTr cấp Tấn Võ Công Thêm, Trưởng BĐH GĐPT Vùng 3 cùng cùng quý Huynh trưởng BĐH Vùng, quý Huynh trưởng các đơn vị về tham gia làm giám thị giám khảo hội đồng thi và 140 đoàn sinh dự thi các bậc.

  

Tại hội đồng thi GĐPT Vùng 4 quang lâm chứng minh lễ khai mạc có Sư Cô Thích Nữ Đức Châu, Trụ trì Chùa Kim Giao, xã Hải Dương; Về Phía GĐPT có HTr cấp Tấn Tâm Lý Nguyễn Đăng Tý, Phó Trưởng BĐH GĐPT Huyện,; HTr cấp Tín Nguyên Tấn Võ văn Dũng, Phụ tá Nam Oanh Vũ BĐH GĐPT Huyện;  HTr cấp Tấn Nguyễn Minh, Trưởng BĐH GĐPT Vùng 4 cùng cùng quý Huynh trưởng BĐH Vùng, quý Huynh trưởng các đơn vị về tham gia làm giám thị giám khảo hội đồng thi và 120 đoàn sinh dự thi các bậc.

          

Tại hội đồng thi GĐPT Vùng 5 có  Sư Cô Thích Nữ Phương Thanh, Trụ trì NPĐ Trung An xã Hải Khê quang lâm chứng minh lễ khai mạc; HTr cấp Tấn Võ Văn Sinh, Phó Trưởng BĐH GĐPT Huyện; HTr cấp Tín Lê Đức Nam, Trưởng BĐH GĐPT Vùng5 cùng cùng quý Huynh trưởng BĐH Vùng, quý Huynh trưởng các đơn vị về tham gia làm giám thị giám khảo hội đồng thi và 120 đoàn sinh dự thi các bậc.

Sư Cô TN. Phương Thanh có đôi lời động viên các em trước khi thi

       

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.