Bà Rịa Vũng Tàu kết thúc giai đoạn I trại huấn luyện huynh trưởng Lộc Uyển – A Dục

Giai đoạn này cũng rèn luyện kỷ năng và kiến thức của trại sinh nhằm đáp ứng yêu cầu của người Huynh trưởng. Qua rèn luyên và học tập của giai đoạn I bước đầu các anh chị trại sinh đã nhận rỏ vai trò trách nhiệm của mình, của một người Huynh trưởng trong tổ chức GĐPT VN. Cuối ngày các anh chị bước vào kỳ thi cuối kỳ của giai đoạn I. Qua đánh giá sơ bộ các anh chị trại sinh tương đối nắm vững đề tài mà huynh trưởng đã hướng dẫn và hoàn thành trách nhiệm của mình trong giai đoạn I của trại. Để chuẩn bị hành trình bước vào giai đoạn Ii vào các ngày 28-29-30/8/2020.

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.