Một số hình ảnh cổng trại chính trại Họp bạn ngành Thiếu toàn quốc 2007 và trại khu vục

Cổng chính

Cổng Trại khu vực 1- Thân Hòa

Cổng Trại Khu vục 2- Khẩu hòa

Cổng trại Khu vực 3- Ý Hòa

Cổng Trại khu vực 4- Giới hòa

Cổng Trại Khu vực 5- Kiến hòa

Cổng Trại khu vục 6 – Lợi hòa

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.