HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI (Bậc Sơ Thiện) TÔN TRỌNG, BẢO VỆ TÀI SẢN CÔNG CỘNG

TÔN TRỌNG VÀ BẢO VỆ TÀI SẢN CÔNG CỘNG

Tài sản công cộng là của cải vật chất chung của xã hội, phục vụ lợi ích chung của nhiều người như bệnh viện, trường học, chùa chiền, tự viện, công sở, đường sá, tài nguyên rừng, đất đai, sông, biển …
Tài sản công cộng được nhiều người góp phần xây dựng, bảo vệ bằng công của, sức lực, thậm chí nhiều người đã phải hi sinh cả mạng sống mình để gìn giữ, bảo tồn.
Tài sản công cộng là nền tảng, là vốn liếng để khôi phục và xây dựng kinh tế chung để làm cho dân giàu nước mạnh, để nâng cao đời sống của mọi người.
Tài sản công cộng dồi dào thì đời sống vật chất của mọi người được tiện nghi, đầy đủ, kinh tế đất nước phát triển tốt, mọi người sẽ được ấm no, an vui, hạnh phúc. Ví dụ như trường học khang trang thì các em được học hành thoải mái, chùa chiền được xây dựng kiên cố thì nơi thờ phượng được trang nghiêm. Cơ sở vật chất là phương tiện cho việc xây dựng đời sống tinh thần
Vì vậy, bảo vệ tài sản công cộng là bảo vệ lợi ích của mọi người, đem lợi lạc đến cho mọi người. Bảo vệ tài sản công cộng là trách nhiệm, là bổn phận của tất cả chúng ta.
Do vậy, chúng ta có trách nhiệm phải gìn giữ tài sản chung được bền bỉ, sử dụng lâu dài, đem lợi ích thiết thực cho nhiều người. Ngoài ra, chúng ta còn phải vận động mọi người có ý thức tham gia bảo vệ tài  sản công cọng.
Ghi nhớ:
Tài sản công cộng là của chung mọi người, phục vụ đời sống và lợi ích thiết thực của mọi người, trong đó có chúng ta, chúng ta có trách nhiệm phải bảo vệ tài sản công cộng.
Thực hành:
Chúng ta luôn giữ cho các công trình công cộng sạch sẽ, xinh đẹp
Chúng ta nên tổ chức cho các bạn trong Đoàn hoặc trong Gia Đình Phật tử thường xuyên đến quét dọn sân chùa, lau chùi sàn chánh điên, cửa chùa, bàn ghế trong Đoàn quán … cho sạch sẽ.
 
CÂU HỎI ÔN TẬP 

  1. Em phải có trách nhiệm gì đối với tài sản công cộng ?
  2. Em hãy nêu một vài việc thể hiện mình đã bảo vệ khí mảnh, tài sản của GĐPT ?
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.