Chương trình huấn luyện Huynh Trưởng Lộc Uyển

NỘI LỆ

1. Mục đích: Đào tạo Đoàn phó

2. Danh hiệu: Lộc Uyển

3. Khẩu hiệu: Tiến

4. Trại ca: “Vườn Xanh” của Lê Cao Phan

5. Thời gian: năm (5) ngày đêm

6. Điều kiện:

    – Tuổi tổi thiểu là 18 tuổi cho đoàn sinh lên, 20 tuổi cho thanh niên mới vào.

    – Có chứng chỉ trúng cách bậc Kiên.

7. Kỷ luật: Đúng giờ, lanh lẹ, tư cách đứng đắn

8. Trúng cách:

    – Dự học suốt thời gian trại.

    – Đủ số điểm quy định ở trại (Bài thi – Tinh thần học tập – Sinh hoạt…)

    – Không vi phạm kỷ luật.

    – Được cấp Chứng chỉ trúng cách trại Lộc Uyển 6 tháng sau.

CHƯƠNG TRÌNH

A. Rèn chí

1. Ý nghĩa và tinh thần trại Lộc Uyển.

2. Người huynh trưởng GĐPT với vấn đề tu học và huấn luyện.

3. Tư cách và nhiệm vụ người Đoàn phó.

B. Kiến thức về tổ chức và điều khiển

1. Sơ lược về sự hình thành và phát triển của tổ chức GĐPT Việt Nam.

2. Hệ thống tổ chức đơn vị GĐPT (trong đó Đoàn là căn bản).

3. Tổ chức Đoàn.

4. Các bộ môn tu học trong GĐPT.

5. Cách tổ chức và điều khiển một buổi sinh hoạt Đoàn.

6. Tổ chức Đội – Chúng – Đàn.

7. Tâm lý Đoàn sinh.

8. Đại cương các phương pháp giáo dục trong GĐPT.

9. Chào kính.

10. Kỷ luật trong GĐPT.

C. Kỹ năng chuyên môn

1. Hình thức và hiệu lệnh tập họp.

2. Dạy hát cho đoàn sinh.

3. Trò chơi nhỏ – Dựng lều.

4. Dạy gút – Truyền tin – Mật thư.

5. Kịch lửa trại.

6. Sơ cấp cứu.

Trại nên dành nhiều thời gian cho trại sinh thực hành để rèn luyện kỹ năng, đặc biệt là điều khiển thành thạo, cung cấp cho trại sinh nhiều trò chơi, nhiều bài hát.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.