Chương trình huấn luyện Đầu, Thứ Đàn ngành Đồng

NỘI LỆ

1. Mục đích: Đào tạo Đầu, Thứ đàn

2. Danh hiệu: Tuyết Sơn

3. Khẩu hiệu: Ngoan

4. Trại ca: Mầm măng

5. Thời gian: Hai ngày một đêm

6. Điều kiện:     

    – Có chứng chỉ trúng cách Chân Cứng trở lên

    – Tuổi từ 10 đến 12 tuổi cho Đoàn mới lập

7. Điều kiện trúng cách:

    – Dự học suốt thời gian trại

    – Đủ số điểm quy định ở bài thi khảo sát cuối khóa

    – Không vi phạm kỷ luật

    – Được cấp chứng chỉ trúng cách trại.

CHƯƠNG TRÌNH

A. Phật pháp căn bản

1. Quy y Tam Bảo

2. Niệm Phật

3. Ăn chayB. Hiểu biết tổng quát


1. Nhiệm vụ của Đầu, Thứ Đàn

2. Tư cách Đầu, Thứ Đàn

3. Đàn và Đàn kiểu mẫu

4. Sổ tay ghi chép (sổ sinh hoạt, sổ điểm danh của Đàn, sổ tay đầu Đàn)

C. Hoạt động thanh niên, văn nghệ (cho trại sinh thực hành nhiều hơn)

1. Nhiều trò chơi của Đàn

2. Hình thức và hiệu lệnh tập họp

3. Truyền tin

4. Gút

5. Xây tổ Đàn

6. Trại

7. Cấp cứu

8. Dấu đi đường

9. Điều khiển một Đàn hát

10. Hát đúng nhiều bài hát.

Ghi chú: Trại ca và phù hiệu tự chọn.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.