Chương trình huấn luyện Đội, Chúng trưởng và phó ngành Thanh

NỘI LỆ

1. Mục đích: Đào tạo Đội, Chúng trưởng, phó có năng lực tổ chức, điều hành sinh hoạt của Đội, Chúng đạt kết quả tốt.

2. Danh hiệu:   

    – Đội = Tu Đạt Đa – Sudatta (Trưởng giả cấp Cô độc)

    – Chúng = Tỳ Xá Khư – Visăkhă (Bà Tỳ Xá Khư)

3. Khẩu hiệu: Tín

4. Thời gian: 54 giờ

5. Điều kiện:

    – Có chứng chỉ bậc Hòa trở lên

    – Ít nhất 22 tuổi

    – Đang tập sự Đội, Chúng trưởng, phó

6. Kỷ luật: Tự nguyện – Hòa nhã – Tư cách đứng đắn

7. Điều kiện trúng cách:

    – Tham dự suốt thời gian huấn luyện

    – Đủ số điểm quy định ở bài thi khảo sát trọn khóa

    – Không vi phạm kỷ luật

    – Được cấp chứng chỉ sau khi trúng cách trại.

CHƯƠNG TRÌNH

A. Rèn chí

1. Ý nghĩa, mục đích trại huấn luyện Đội, Chúng trưởng, phó

2. Người Đội, Chúng trưởng nam, nữ Phật tử (Tư cách, tác phong, vai trò, nhiệm vụ)

3. Vị trí và vai trò ngành Thanh trong Gia đình Phật tử

4. Tâm lý ngành Thanh

5. Kỷ luật Đội, ChúngB. Kiến thức tổ chức, điều hành    


1. Sơ lược mục đích, hệ thống tổ chức GĐPT và tổ chức Đoàn

2. Tổ chức Đội, Chúng

3. Đội, Chúng tự trị

4. Sinh hoạt Đội, Chúng

5. Góc Đội, Chúng

6. Sổ tay Đội, Chúng trưởng

C. Kỹ năng chuyên môn

1. Hình thức và hiệu lệnh tập họp

2. Trò chơi nhỏ

3. Cách dựng lều

4. Bài ca Đội, Chúng

5. Báo Đội, Chúng

6. Thủ công và nữ công gia chánh trong Đội, Chúng

Ghi chú: Trại ca và phù hiệu tự chọn.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.